top of page

LLOGI DRON AWYR

Ychwanegwch mwy o werth at eich cynhyrchiad trwy ddefnyddio’n platfform camera hynod gadarn ar gyfer ffilmio o’r awyr.

Trwy ddefnyddio criw o ddau i hedfan ein drôn hecsacopter,  gallwn dynnu lluniau llyfn, cymhleth, y gellir eu defnyddio dro ar ôl tro, ond sydd, yn anad dim yn ddelweddau hardd o bersbectif cwbl unigryw, a hynny gyda’r manylder 4K  uchaf un.

Rydym wedi’n cymeradwyo a’n hyswirio’n llawn gan y  CAA  ac yn gweithredu’n unol â’r safonau diogelwch uchaf.

Cysylltwch â ni os ydych chi’n ystyried defnyddio drôn ar eich prosiect nesaf, neu cliciwch i gael gwybod mwy am ein pecynnau drôn a threigl amser cyfunol .

Os hoffech chi ddysgu ychydig mwy am sut i ddefnyddio drôn ar eich prosiect, ewch i’r dudalen wybodaeth yma

bottom of page