October 26, 2019

Newyddion mawr!! Mae Dave, ein dyn camera, wedi pasio ei arholiad drôn! Ar ôl wythnosau o waith caled mae Dave nawr yn beilot drôn ardystiedig. Roedd yn lwcus iawn bod yr arholiad wedi digwydd oherwydd tywydd garw ar y diwrnod, ond fe fuodd yn lwcus i gael sbel sych a...

October 18, 2019

Mae’r wythnos yma wedi bod yn un prysur iawn i griw Copa. Gyda ein criw saethu i gyd yn gweithio ar brosiectau gwahanol. Mae Jonny wedi bod yn gweithio gyda CIC yr wythnos hon gan drafaelio i Leicester er mwyn ffilmio gyda Danny Ward, gôl-geidwad i dîm Leicester a thîm...

October 11, 2019

Yr wythnos yma mae’r criw wedi teithio ledled Cymru yn ogystal â’r Almaen! 

Fe aeth Osian a Jonny i Rhuthun, Wrecsam, a Bowstreet yr wythnos hon er mwyn ffilmio gyda CIC. Yn ogystal â hyn fe aethon nhw i ffilmio tîm Pêl-droed Genedlaethol Cymru yn ymarfer cyn eu gem faw...

October 4, 2019

Mae tywydd gwisgo het, sgarff a menig wedi cyrraedd, ac mae’n criw ni wedi gorfod lapio’n gynnes iawn i drafaelio i Ogledd Cymru i ffilmio Gala Comedi S4C yn Theatr Fach, Dolgellau. Mae’r noson yng nghwmni rhai o ddigrifwyr mwyaf cyffrous y byd stand-yp Cymraeg! Gan gy...

Please reload

Recent Posts

February 21, 2020

February 7, 2020

Please reload

(C) COPA CREU LTD 2018. ALL RIGHTS RESERVED.