November 15, 2019

Nos Sadwrn diwethaf oedd noson olaf taith gomedi’r digrifwr Elis James yn ei dref enedigol - Caerfyrddin, ac roedd ein criw yn ddigon ffodus i ffilmio’r sioe ar gyfer S4C. Roedd y sioe yn un gwych ac rydym yn edrych ymlaen i chi gael ei wylio ar S4C ar ddiwrnod Nadolig...

November 8, 2019

Ar ddechrau’r wythnos roedd Josh, Jonny a Gwenno allan yn ffilmio ar gyfer hysbyseb Cymwysterau Cymru unwaith eto. Mewn 6 lleoliad gwahanol y tro yma! Roedd hi’n ddiwrnod prysur iawn i’r criw, gyda Gwenno ein cynorthwyydd cynhyrchu a Matthew Lofthouse, y ffotograffydd...

November 1, 2019

Ar ôl wythnos brysur iawn o ffilmio’r wythnos diwethaf roedd yr wythnos yma yn dawel iawn i’w gymharu! Cafodd Osian a Dave ychydig o amser i ymlacio ar ôl wythnos brysur yn ffilmio Project Z, ond cafodd Jonny ddim egwyl ar ôl rhedeg Marathon Eryri dros y penwythnos! Ma...

Please reload

Recent Posts

February 21, 2020

February 7, 2020

Please reload

(C) COPA CREU LTD 2018. ALL RIGHTS RESERVED.