December 20, 2019

Mae’r wythnos olaf wedi cyrraedd, ac mae pawb yn edrych ymlaen at gael toriad dros y Nadolig! Ac er ei bod hi’n wythnos olaf rydym ni dal wedi cael wythnos brysur. Dros y penwythnos roedd Osian, Dave a Chris yn gweithio ar gyfres newydd Project Z yn Exmouth, de Lloegr....

December 13, 2019

Mae’r Nadolig yn agosau, ac i ddathlu fe gawsom ni ein parti gwaith yr wythnos hon! Fe aeth 13 ohonom ni, Copa a Picl, i Bills yng Nghaerdydd, i ddathlu a chael swper Nadolig. Roedd hi’n noson wych, ac mae hi’n saff dweud bod ambell i ben tost bore ddydd Mercher! 

Mae g...

December 3, 2019

Mae’r pythefnos dwythaf wedi bod yn hollol brysur i holl griw Copa, gyda amryw i brosiect gwahanol ymlaen! Mae ochr gorfforaethol Copa wedi bod yn hynod brysur yn ddiweddar. Cafodd y fideos wnaethom ni gynhyrchu, cyfarwyddo, ffilmio a golygu i Cymwysterau Cymru eu rhyd...

Please reload

Recent Posts

February 21, 2020

February 7, 2020

Please reload

(C) COPA CREU LTD 2018. ALL RIGHTS RESERVED.