January 24, 2020

Dros y penwythnos fe aeth Jonny ac Osian i Portsmouth ar gyfer ffilmio cyfres ddiweddaraf Project Z. Mae’n raglen zombies i blant ar S4C yn gyfrwng y Gymraeg ac ar ITV yn Saesneg. Mae grŵp o blant yn gorfod datrys cyfres o broblemau er mwyn dianc rhag y ‘zombies’. Yn 2...

January 17, 2020

Blwyddyn newydd dda bawb! Gobeithio eich bod chi gyd wedi cael gwyliau hyfryd. Ers dod yn ôl ar ôl y Nadolig rydym ni wedi bod yn brysur dros ben ac hyd yn oed wedi teithio Ewrop i ffilmio! Yr wythnos hon fe gafod Osian y cyfle i deithio i’r Almaen gan ymweld â’r brif...

Please reload

Recent Posts

February 21, 2020

February 7, 2020

Please reload

(C) COPA CREU LTD 2018. ALL RIGHTS RESERVED.