February 21, 2020

Mae’r pythefnos diwethaf wedi bod yn brysur iawn i ni fel criw, gyda’r hogiau yn ffilmio ar amryw o raglenni. Mae Osian wedi bod yn ffilmio ar gyfer cyfres Bois y Rhondda ar S4C dros yr wythnosau diwethaf. Cyfres newydd gan gwmni Rondo sy’n dilyn criw o hogiau yng nghw...

February 7, 2020

Mae’r hogiau wedi bod yn gweithio tipyn ar Prosiect Z yr wythnos hon o amgylch Caerdydd. Ac wrth sôn am Prosiect Z, yr wythnos hon fe gafodd Prosiect Z ei enwebu am wobr RTS Cymru!! Fe roeddem ni yn ddigon ffodus i ennill yr un wobr ‘nôl yn 2018 o dan y categori rhalge...

Please reload

Recent Posts

February 21, 2020

February 7, 2020

Please reload

(C) COPA CREU LTD 2018. ALL RIGHTS RESERVED.