March 1, 2020

Mae hanes teledu yng Nghymru yn mynd yn ôl degawdau ac ers sefydlu S4C yn 1982 mae teledu yng Nghymru wedi mynd o nerth i nerth. Dyma rhai enghreifftiau diweddar o raglenni teledu/ffilmiau Cymraeg os ydych chi awydd gwylio teledu yn y Gymraeg! 

//

The history of Welsh la...

Please reload

Recent Posts

February 21, 2020

February 7, 2020

Please reload

(C) COPA CREU LTD 2018. ALL RIGHTS RESERVED.