November 1, 2019

Ar ôl wythnos brysur iawn o ffilmio’r wythnos diwethaf roedd yr wythnos yma yn dawel iawn i’w gymharu! Cafodd Osian a Dave ychydig o amser i ymlacio ar ôl wythnos brysur yn ffilmio Project Z, ond cafodd Jonny ddim egwyl ar ôl rhedeg Marathon Eryri dros y penwythnos! Ma...

October 26, 2019

Newyddion mawr!! Mae Dave, ein dyn camera, wedi pasio ei arholiad drôn! Ar ôl wythnosau o waith caled mae Dave nawr yn beilot drôn ardystiedig. Roedd yn lwcus iawn bod yr arholiad wedi digwydd oherwydd tywydd garw ar y diwrnod, ond fe fuodd yn lwcus i gael sbel sych a...

October 18, 2019

Mae’r wythnos yma wedi bod yn un prysur iawn i griw Copa. Gyda ein criw saethu i gyd yn gweithio ar brosiectau gwahanol. Mae Jonny wedi bod yn gweithio gyda CIC yr wythnos hon gan drafaelio i Leicester er mwyn ffilmio gyda Danny Ward, gôl-geidwad i dîm Leicester a thîm...

October 11, 2019

Yr wythnos yma mae’r criw wedi teithio ledled Cymru yn ogystal â’r Almaen! 

Fe aeth Osian a Jonny i Rhuthun, Wrecsam, a Bowstreet yr wythnos hon er mwyn ffilmio gyda CIC. Yn ogystal â hyn fe aethon nhw i ffilmio tîm Pêl-droed Genedlaethol Cymru yn ymarfer cyn eu gem faw...

October 4, 2019

Mae tywydd gwisgo het, sgarff a menig wedi cyrraedd, ac mae’n criw ni wedi gorfod lapio’n gynnes iawn i drafaelio i Ogledd Cymru i ffilmio Gala Comedi S4C yn Theatr Fach, Dolgellau. Mae’r noson yng nghwmni rhai o ddigrifwyr mwyaf cyffrous y byd stand-yp Cymraeg! Gan gy...

September 27, 2019

Rydym ni mewn swyddfa newydd! Ers tua mis nawr, mae criw COPA wedi symud o ‘The Sustainable Studios’ i W2 yn Nhreganna. Roeddem ni fel criw yn teimlo fel ei bod hi’n amser am newid ar ôl bod yn yr un swyddfa am 4 mlynedd. Hoffem ni ddiolch i TSS am eu croeso ar hyd y b...

August 12, 2019

​Rydyn ni’n edrych am is cynorthwyydd i ymuno a tîm COPA. Mae hwn yn rôl sydd yn gyffroes ac yn amrywiol sydd wedi anelu at rywun sydd yn edrych i ddatblygu ei yrfa o fewn y diwydiant cynhyrchu fideo a theledu. 

Prif Gyfrifoldebau 

  • Gweithio gyda chynhyrchydd creadig...

November 30, 2018

November has seen us out and about across Wales and beyond. Our TV crew have been shooting for documentaries with BBC One, BBC 3 & ITV. The cold weather hasn't put a stop to our aerial filming team getting out on a number of TV productions, glad we've got those self he...

November 29, 2018

We are thrilled that Prosiect Z, a zombie themed children’s game show that we have been working on for the past couple of years, has won the Children’s BAFTA for best entertainment show! Copa’s camera crew and aerial filming team worked on the show, made by Cardiff bas...

November 16, 2018

It was great to see series 2 of kids’ zombie game show Prosiect Z on air this week! Copa camera crew have worked on both series of the show so far, made by Boom Plant for S4C, and it’s looking scarier than ever! We were also thrilled to find out the series 1 of the sho...

Please reload

Recent Posts

February 21, 2020

February 7, 2020

Please reload

(C) COPA CREU LTD 2018. ALL RIGHTS RESERVED.