September 27, 2019

Rydym ni mewn swyddfa newydd! Ers tua mis nawr, mae criw COPA wedi symud o ‘The Sustainable Studios’ i W2 yn Nhreganna. Roeddem ni fel criw yn teimlo fel ei bod hi’n amser am newid ar ôl bod yn yr un swyddfa am 4 mlynedd. Hoffem ni ddiolch i TSS am eu croeso ar hyd y b...

August 12, 2019

​Rydyn ni’n edrych am is cynorthwyydd i ymuno a tîm COPA. Mae hwn yn rôl sydd yn gyffroes ac yn amrywiol sydd wedi anelu at rywun sydd yn edrych i ddatblygu ei yrfa o fewn y diwydiant cynhyrchu fideo a theledu. 

Prif Gyfrifoldebau 

  • Gweithio gyda chynhyrchydd creadig...

Please reload

Recent Posts

February 21, 2020

February 7, 2020

Please reload

(C) COPA CREU LTD 2018. ALL RIGHTS RESERVED.