top of page

copa Polisi Preifatrwydd 2018

Pa fath o wybodaeth ydym yn casglu?

  • Rydym yn derbyn, casglu a chadw unrhyw wybodaeth sydd yn cael ei gosod ar ein gwefan gennych. Rydym hefyd yn casglu’r cyfeiriad IP sydd yn cael ei ddefnyddio i gysylltu eich cyfrifiadur â’r Rhyngrwyd; cyfeiriad ebost; gwybodaeth cyfrifiadur a chysylltiad.

  • Mae’n bosib y byddwn yn defnyddio offer meddalwedd i fesur a chasglu gwybodaeth sesiwn, gan gynnwys amser ymateb tudalennau, amser ymweliadau i rai dudalennau, gwybodaeth ar ryngweithiad tudalennau, a’r dulliau a defnyddir i bori i ffwrdd o’r dudalen.

  • Defnyddiwn y sianelau cyfryngau dilynol a gallwch gyfeirio at eu polisïau preifatrwydd er mwyn darganfod sut mae data yn cael ei brosesu. Nodwch eu bod yn cydymffurfio gyda chyfraith yr Undeb Ewropeaidd. Polisi Preifatrwydd Facebook Polisi Preifatrwydd Twitter Polisi Preifatrwydd Instagram

Sut ydym yn casglu gwybodaeth?

Pan fyddwch yn cysylltu gyda ni ar ein ffurflen arlein cawn fynediad at unrhyw fanylion cyswllt ac unrhyw wybodaeth arall sydd yn y neges hynny.​

 

Pam ydym yn casglu gwybodaeth mor bersonol?

Casglwn y wybodaeth hon ar gyfer cyfatebiaeth uniongyrchol gan ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn cael eu darparu.

 

Sut ydym yn storio, defnyddio, rhannu a datguddio gwybodaeth bersonol ymwelwyr i’ch hafan?

  • Mae ein cwmni yn cael ei gynnal ar blatfform Wix.com. Mae Wix.com yn cynnig platfform arlein sydd yn ein galluogi i werthu ein gwasanaethau i chi. Gall eich data cael ei storio trwy storfa data a databasau Wix.com a gosodiadau cyffredinol Wix.com. Mae rhain yn storio eich data ar serfwyr diogel tu ôl i wal tân.

  • Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda serfwyr trydydd parti nag asianiaethau gorfodaeth cyfreithiol, yn ôl rheoliadau lleol perthnasol.

  • Mae gwybodaeth bersonol yn cael ei storio ar laptop cwmni wedi ei ddiogelu gyda wal tân a meddalwedd malware sydd yn cael ei gloi i fyny os nad yw’n cael ei ddefnyddio.​

 

Sut ydych chi’n cyfathrebu gydag ymwelwyr i’ch gwefan?

Gallwn eich cysylltu er mwyn danfon diweddariadau ynglŷn â’n cwmni, neu er mwyn gorfodi ein cytundeb defnyddiwr, deddfau cenedlaethol, ac unrhyw gytundeb rydym wedi gwneud gyda chi.

Yn yr achosion hyn, byddwn yn eich cysylltu trwy ebost.

 

Sut ydym yn defnyddio cwcis ac offer tracio arall?

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ar y cwcis a ddefnyddir gan ein gwefan Wix yma

Os nad ydych am i ni brosesu eich data rhagor, cysylltwch â ni ar hello@copacymru.com os gwelwch yn dda

Diweddariadau polisi preifatrwydd

Cadwn yr hawl i newid y polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw bryd, felly dylech chi ei adolygu yn aml. Bydd newidiadau ac eglurhadau yn dod i effaith yn syth unwaith iddynt cael eu postio ar y gwefan. Os fydd newidiadau materol yn cael eu gwneud byddwn yn rhoi gwybod i chi yma fel eich bod yn ymwybodol o ba wybodaeth a gasglwn, sut ydym yn ei defnyddio, ac o dan pa amodau byddwn yn ei defnyddio neu ei datgloi.

 

Cwestiynau a’ch manylion cyswllt

Os hoffech cael mynediad, cywiro, newid neu dileu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch sydd yn cael ei chadw, gallwch cysylltu â ni ar hello@copacymru.com

(C) COPA CREU LTD 2018. HOLL HAWLIAU NEULLTUEDIG
bottom of page