top of page

CIC wins a BAFTA Cymru! | CIC yn ennill BAFTA Cymru!

Last year we worked on CIC, a children’s magazine show all about football, and were delighted when it won the BAFTA Cymru award for best children’s program this year! Copa crew directed and shot the series, made by Cardiff based production company Boom Plant for S4C. We had the pleasure of attending the awards evening to celebrate!

Llynedd cawsom y cyfle i weithio CIC, rhaglen gylchgrawn i blant am bêl-droed, ac roeddem yn hynod o falch pan gyhoeddwyd ei fod wedi ennill gwobr rhaglen blant orau’r flwyddyn

BAFTA Cymru! Criw Copa oedd yn gyfrifol am saethu, a chyfarwyddo’r gyfres sy’n cael ei gynhyrchu gan gwmni teledu sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd, Boom Plant, ar gyfer S4C.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page