top of page

A lot of football / Lot o bêl-droed

Nos Sadwrn diwethaf oedd noson olaf taith gomedi’r digrifwr Elis James yn ei dref enedigol - Caerfyrddin, ac roedd ein criw yn ddigon ffodus i ffilmio’r sioe ar gyfer S4C. Roedd y sioe yn un gwych ac rydym yn edrych ymlaen i chi gael ei wylio ar S4C ar ddiwrnod Nadolig!

Yr wythnos hon fe wnaethom ni orffen ffilmio’r gyfres newydd o Tiny Happy People! Cyfres sy’n cynnig cymorth i rieni gyda babanod rhwng 0 mis oed i 18 mis oed. Mae’n awgrymu ffyrdd o ddatblygu sgiliau cyfathrebu y babi a sut i wella perthynas rhiant gyda’i plentyn. Fe fydd y fideos a ffilmwyd ar wefan Tiny Happy People yn fuan!

Rydym wedi bod yn brysur yn ffilmio ar gyfer cyfres newydd CIC yr wythnos yma, gyda Dave, Jonny ac Osian i gyd yn gweithio ar y rhaglen yr wythnos hon! Roedd Dave yn ffilmio yn Llanbadrach, Jonny yn Bala ac Osian yn Wrecsam, felly maen nhw wedi trafeulio Cymru oll yr wythnos hon! Cadwch lygaid allan am y gyfres newydd fydd yn cael ei ddarlledu yn y flwyddyn newydd.

Ar y funud mae Jonny wrthi yn golygu hysbyseb newydd Cymwysterau Cymru a fydd i’w weld ar wefannau cymdeithasol o ddydd Llun nesaf ymlaen! Rydym yn ddiolchgar iawn i Geraint Todd am ddod i mewn i drosleisio ar gyfer yr hysbyseb, roedd ei agwedd tuag at waith mor broffesiynnol, rydym yn gobeithio cael gweithio gyda ef yn fuan yn y dyfodol.

/

Saturday night was the last night of the comedian Elis James’ comedy tour in his home town of Carmarthen, and our crew were lucky enough to film the programme for S4C. The show was amazing and we’re so excited for you all to watch the show on Christmas day on S4C!

This week was the last week of filming the new series of Tiny Happy People! A series that gives advice to parents about babies between the age of 0 months to 18 months. The show offers tips and tricks to develop your child’s communication skills and develop a parents relationship with their child. The new videos will be on Tiny Happy People’s website soon!

We’ve been busy filming the new series of CIC this week, with Dave, Jonny and Osian working on the program this week. Dave was filming in Llanbadrach, Jonny in Bala and Osian in Wrexham, they’ve been all over Wales this week! Keep an eye out for the new series of CIC in the new year.

At the moment Jonny is editing Qualifications Wales’ new advert, that will showcase on their social media next Monday! We are very thankful to Geraint Todd for providing a voiceover for the advert, his work ethic was so professional, we very much look forward to working with him again in the future.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page