top of page

Zombies and Football / Zombies a Pêl-droed

Dros y penwythnos fe aeth Jonny ac Osian i Portsmouth ar gyfer ffilmio cyfres ddiweddaraf Project Z. Mae’n raglen zombies i blant ar S4C yn gyfrwng y Gymraeg ac ar ITV yn Saesneg. Mae grŵp o blant yn gorfod datrys cyfres o broblemau er mwyn dianc rhag y ‘zombies’. Yn 2018 fe enillodd Project Z BAFTA Cymru am y rhaglen Ddrama orau i blant. Rydym yn hynod falch o gael gweithio ar y gyfres yma eto eleni!

Ar ddydd Mawrth fe aeth Osian i Abertawe efo CIC ar gyfer ffilmio gyda thîm cyntaf Abertawe! Dyma un o ein diwrnodau olaf yn ffilmio gyda CIC ar gyfer y gyfres yma. Fe fydd y gyfres newydd yn cael ei ddarlledu yn mis Mehefin ar S4C, cofiwch wylio!

Awydd gwylio ffilm y penwythnos yma ond ddim yn siŵr iawn beth i’w wylio? Beth am ddarllen y rhestr hon o ffilmiau gorau 2019 -

https://www.nme.com/features/best-films-of-2019-movies-year-2589397

//

Over the weekend Jonny and Osian travelled to Portsmouth to film the new series of Project Z. Project Z is a zombie programme for children on S4C in Welsh and in English on ITV. A group of children need to solve a series of problems and find a way to escape the zombies. In 2018 Project Z won a BAFTA Cymru for best childrens drama. We’re so pleased to be working on the new series this year!

On Tuesday, Osian was in Swansea with CIC filming with Swansea’s first team! This was one of our last days filming the new series of CIC. The new series will be on S4C in June, remember to watch!

Want to watch a film this weekend but not sure what to watch? Have a look a this list of the top 20 films of 2019 -

https://www.nme.com/features/best-films-of-2019-movies-year-2589397


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page