top of page
Macmillan - Meinir 

Gofynnodd Canser Macmillan inni wneud cyfres o fideos byr iddyn nhw.  Nod y fideos oedd tynnu sylw ar faterion gwahanol y gall pobl eu hwynebu pan gânt eu diagnosio â chanser.  Gwnaed y fideo yma i dynnu sylw at y goblygiadau ariannol pan fydd rhywun yn cael eu diagnosio â chanser.

 

Cyfarwyddwr: Osian Williams

 

Sain: Michael Ostrolenk

 

Cynhyrchydd: Matthew Harris

 

Golygydd: Rich Gorman

 

Ffilmio Ychwanegol:  Meinir Siencyn

 

Nôl i portffolio

bottom of page