TŶ CYNHYRCHU WEDI EI ENI YN NHIRWEDD CYMRU YDYM NI. MAE EIN TÎM O WNEUTHURWYR FFILM YN RHANNU BRWDFRYDEDD I GREU CYNNWYS FIDEO AC WEDI ENNILL SAWL GWOBR AM EIN GWAITH.

COPA YDYM NI.

(C) COPA CREU LTD 2018. HOLL HAWLIAU NEULLTUEDIG