Dogfen byr

 

Yn 2013, fe gafodd yr albwm 'The Narrator' ei rhyddhau gan band roc Gymraeg 'The people the Poet'.

 

Mae'r albwm wedi'i selio ar straeon gwir gan bobl cyffredin â cafodd eu hanfon at y band. Gan ei fod dim ond yn 21, teimlwyd y brif ganwr, Leon Stanford, nad oedd ganddo ddigon o brofiad mewn bywyd i allu ysgrifennu caneuon aeddfed ac arwyddocaol.

 

Felly, penderfynodd i ofyn eu cefnogwyr ffyddlon i anfon unrhyw straeon ysbrydoledig a pwysig iddo er mwyn cynnwys yn y caneuon.

 

Mae'r ffilm yma yn trafod un o'r straeon pwerus yna a pa ddylanwad a gafodd ar fywyd Leon.

 

Nôl i portffolio

Sam's Story