top of page
The Sustainable Studio

Commisynwyd SSP Media gan "The Sustainable Studo", sef gofod cyd-weithio creadigol yng Nghaerdydd. Roedd nhw eisiau creu ffilm fer fel rhan o'i ymgyrch ar lein i godi arian i allu ehangu o fewn yr adeilad. 

Targed y ffilm oedd dal personoliaeth unigryw'r lleoliad a'r chwiorydd wnaeth dechrau'r gymuned, Sarah a Julia. Roedd y ffilm hefyd yn cyfathrebu gwybodaeth bwysig yn glir. 

Nôl i portffolio

bottom of page