top of page
TUC Wales - Better Jobs Closer to home

Cawsom gais gan Gyngres yr Undebau Llafur i gynhyrchu pecyn cyfryngau llawn ar gyfer eu hymgyrch “Swyddi Gwell, yn Nes at Adref”.

 

Yn ogystal â hysbyseb sinema a hysbyseb radio, cynhyrchon ni’r fideo Ar-lein yma iddyn nhw’i ddefnyddio ar eu gwefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

Cyfarwyddwr: Osian Williams

 

Cynhyrchydd: Matthew Harris

 

Sain: Michael Ostrolenk

 

 

Nôl i portffolio

bottom of page