top of page

AWYR

MAE EI’N TÎM DRÔN YN DEFNYDDIO TECHNOLEG A SYSTEMAU CYMLETH I SICRHAU BOD NI’N GALLU FFILMIO DEUNYDD SINEMATIG O’R AWYR. O MYNYDDOEDD ERYRI I ARFORDIR GORLLEWIN CYMRU. MAE GAN EIN TÎM YSWIRIANT LLAWN A CYMWYSTERAU DIOGELWCH PROFFESIYNOL.

FFILMIO O'R AWYR | FFOTOGRAFFIAETH O'R AWYR | FFRYDIO BYW | 360 | HEDFAN GYDA'R NOS

'Mae ffilmiau drôn Copa yn wych. Maen nhw yn gweithio’n galed i gynnig amrywiaeth o luniau a wastad yn mynd un cam ymhellach trwy gyfrannu’n greadigol tuag at y cynhyrchiad. Mae agwedd gwych a phositif iawn ganddynt ac mae’n dda i gael nhw ar leoliad. Byddwn yn sicr yn eu hargymell.'

CARRIE SMITH, BBC WALES

'Mae’r ffilmiau o’r drôn wastad yn edrych yn anhygoel ac yn ychwanegu cymaint at y rhaglenni rydym yn eu creu. Mae’r tîm yn gweithio’n galed, yn ymroddedig, gydag agwedd positif ac yn cwblhau gwaith mewn pryd'

GARETH EVANS | PRODUCER, BOOM CYMRU

(C) COPA CREU LTD 2018. HOLL HAWLIAU NEULLTUEDIG
bottom of page