top of page

CREADIGOL

OS YDYCH CHI AM GYNYDDU YMWYBYDDIAETH AM EICH BRAND, RHOI BYWYD I YMGYRCH NEU EFALLAI BOD GENNYCH CHI STORI SYDD ANGEN EI DWEUD, BYDDWN YN GWEITHIO GYDA CHI O’R BWRDD STORI I’R SGRÎN ER MWYN CREU CYNNWYS FIDEO DENIADOL AC ATYNIADOL.

WWT
NHS Wales
Wales Millennium Centre
Ty Hafan
Trade Union Congress
Music Theatre Wales
Prifysgol Bangor University

'Roedd y tîm yn ardderchog ac mor drwyadl, proffesiynol a chymwynasgar. Roeddwn yn llawn edmygedd am sut wnaethon nhw’r profiad yn un mor bositif a chyflawn.'

MACMILLAN CANCER SUPPORT


'Mae Copa yn dîm anhygoel i weithio gyda – mor gyfeillgar, hyblyg a llawn syniadau, a daethon nhw ag agwedd creadigol i’n fideos. Roedd angen fideos ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol i gyd fynd gyda’n hymgyrch Crowdfunder a gweithiodd y tîm yn gyflym ac yn broffesiynol er mwyn cyrraedd ein amcanion. Ni fyddwn wedi llwyddo hebddon nhw!'

THE SUSTAINABLE STUDIO

'Roedd y profiad o weithio gyda’r criw yn un ardderchog a roeddent yn broffesiynol, dymunol ac eithriadol o dda yn ei waith. Byddwn yn sicr yn annog cwmniau eraill i’w ddefnyddio ar gyfer unrhyw brosiect sydd angen ei recordio.' 

MUSIC THEATRE WALES

'Rydym yn hapus iawn gyda’r gwaith gorffenedig gan Copa, sydd wedi ennill clod oddi wrth ein cefnogwyr yng Nghymru a’r rhwydwaith byd-eang.'

HEINI EVANS, SWYDDOG YMGYRCHOEDD A CHYFRYNGAU WWF CYMRU

(C) COPA CREU LTD 2018. HOLL HAWLIAU NEULLTUEDIG
bottom of page