top of page

Criw

MAE POB GYNHYRCHIAD YN DANGOS EIN BRWDRYDEDD I WNEUD FFILM. O GYFRESI ORION BRIG DIWRTHDRO I RAGLENNI CYFFROES I BLANT; MAE EIN PROFIAD, PERSONOLIAETH A CHREADIGRWYDD GYDA’R OFFER GORAU SYDD AR GAEL YN MEDDWL EIN BOD YN RHOI CANT AG UN Y CANT I BOB GYNHYRCHIAD.

'Mae gennym perthynas cadarn gyda Copa ac mae safon ei waith wastad o ansawdd uchel. Mae ei natur cyfeillgar yn sicrhau bod unrhyw gydweithrediad yn brofiad pleserus, o’r cyfnod cyn-gynhyrchiad a chynllunio i’r dulliau creadigol maent yn defnyddio i wneud y ffilm a chael y gorau allan o unrhyw gynhyrchiad. '

SIWAN PHILLIPS | PENNAETH CYNHYRCHU, BOOM CYMRU

'Mae criw Copa wastad wedi bod yn hynod o ddibynadwy ac ymlaciedig ac mae’r tîm i gyd yn hyfryd, yn ffitio mewn gyda phawb ac yn gweithio gydag agwedd positif beth bynnag yw’r tasg.

Rydw i wastad yn cysylltu â Copa ynglŷn â digwyddiad neu sesiwn a byddaf yn parhau i’w hargymell at unrhywun.'  

ANGHARAD EVANS, BBC WALES

'Mae Copa wedi gweithio gyda ni ar gyfres teledu uchelgeisiol ar weithgareddau awyr agored ag aeth ymlaen i dderbyn enwebiad BAFTA Cymru. Roedd Copa yn rhan bwysig o lwyddiant y gyfres wrth gyfrannu syniadau creadigol a chyngor technegol a bod yn gyfrifol am sawl agwedd o’r cynhyrchiad a ffilmio mewn pob math o dywydd a lleoliad.

 

Treuliom sawl diwrnod ar leoliad gyda Copa a gweithodd pawb yn galed ond cafodd pawb llawer o hwyl hefyd. Teimlodd fel bod pawb eisiau bod yna ac ei fod yn fwy na swydd. Rydym wedi sefydlu perthynas gweithio da ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda nhw eto yn y dyfodol.'

ALED MILLS | CYNHYRCHYDD, BOOM PLANT

(C) COPA CREU LTD 2018. HOLL HAWLIAU NEULLTUEDIG
bottom of page