top of page

LLOGI OFFER

Gwyddom y gall trefnu offer ar gyfer eich sesiwn ffilmio fod yn boen, felly rydym wedi’i symleiddio.

 

Byddwn yn cael pecyn offer o’r radd flaenaf atoch: ble bynnag fydd ei angen, pryd bynnag fydd ei angen.  Mae ein pecynnau offer ffilmio’n cynnig tawelwch meddwl, hyblygrwydd, a gwerth da am arian.

 

Os nad ydych wedi defnyddio darn o offer o’r blaen, byddwn yn dangos ichi sut i’w osod a’i ddefnyddio, a hynny’n rhad ac am ddim, pan fyddwn yn dod â’r offer draw.

 

Mae'r holl brisiau’n cynnwys TAW.

 

Ychwanegir TAW ar gyfradd o 20%.

Mae dosbarthu o fewn 25 milltir i Gaerdydd wedi’i gynnwys yn y pris. Codir tâl o 40c y filltir am ddosbarthu ymhellach na hynny.

 Rhaid bod gennych yswiriant addas, neu rhaid llofnodi ildiad yswiriant .

 

Telerau ac amodau llawn yma.

bottom of page