March 1, 2020

Mae hanes teledu yng Nghymru yn mynd yn ôl degawdau ac ers sefydlu S4C yn 1982 mae teledu yng Nghymru wedi mynd o nerth i nerth. Dyma rhai enghreifftiau diweddar o raglenni teledu/ffilmiau Cymraeg os ydych chi awydd gwylio teledu yn y Gymraeg! 

//

The history of Welsh la...

February 21, 2020

Mae’r pythefnos diwethaf wedi bod yn brysur iawn i ni fel criw, gyda’r hogiau yn ffilmio ar amryw o raglenni. Mae Osian wedi bod yn ffilmio ar gyfer cyfres Bois y Rhondda ar S4C dros yr wythnosau diwethaf. Cyfres newydd gan gwmni Rondo sy’n dilyn criw o hogiau yng nghw...

February 7, 2020

Mae’r hogiau wedi bod yn gweithio tipyn ar Prosiect Z yr wythnos hon o amgylch Caerdydd. Ac wrth sôn am Prosiect Z, yr wythnos hon fe gafodd Prosiect Z ei enwebu am wobr RTS Cymru!! Fe roeddem ni yn ddigon ffodus i ennill yr un wobr ‘nôl yn 2018 o dan y categori rhalge...

January 24, 2020

Dros y penwythnos fe aeth Jonny ac Osian i Portsmouth ar gyfer ffilmio cyfres ddiweddaraf Project Z. Mae’n raglen zombies i blant ar S4C yn gyfrwng y Gymraeg ac ar ITV yn Saesneg. Mae grŵp o blant yn gorfod datrys cyfres o broblemau er mwyn dianc rhag y ‘zombies’. Yn 2...

January 17, 2020

Blwyddyn newydd dda bawb! Gobeithio eich bod chi gyd wedi cael gwyliau hyfryd. Ers dod yn ôl ar ôl y Nadolig rydym ni wedi bod yn brysur dros ben ac hyd yn oed wedi teithio Ewrop i ffilmio! Yr wythnos hon fe gafod Osian y cyfle i deithio i’r Almaen gan ymweld â’r brif...

December 20, 2019

Mae’r wythnos olaf wedi cyrraedd, ac mae pawb yn edrych ymlaen at gael toriad dros y Nadolig! Ac er ei bod hi’n wythnos olaf rydym ni dal wedi cael wythnos brysur. Dros y penwythnos roedd Osian, Dave a Chris yn gweithio ar gyfres newydd Project Z yn Exmouth, de Lloegr....

December 13, 2019

Mae’r Nadolig yn agosau, ac i ddathlu fe gawsom ni ein parti gwaith yr wythnos hon! Fe aeth 13 ohonom ni, Copa a Picl, i Bills yng Nghaerdydd, i ddathlu a chael swper Nadolig. Roedd hi’n noson wych, ac mae hi’n saff dweud bod ambell i ben tost bore ddydd Mercher! 

Mae g...

December 3, 2019

Mae’r pythefnos dwythaf wedi bod yn hollol brysur i holl griw Copa, gyda amryw i brosiect gwahanol ymlaen! Mae ochr gorfforaethol Copa wedi bod yn hynod brysur yn ddiweddar. Cafodd y fideos wnaethom ni gynhyrchu, cyfarwyddo, ffilmio a golygu i Cymwysterau Cymru eu rhyd...

November 15, 2019

Nos Sadwrn diwethaf oedd noson olaf taith gomedi’r digrifwr Elis James yn ei dref enedigol - Caerfyrddin, ac roedd ein criw yn ddigon ffodus i ffilmio’r sioe ar gyfer S4C. Roedd y sioe yn un gwych ac rydym yn edrych ymlaen i chi gael ei wylio ar S4C ar ddiwrnod Nadolig...

November 8, 2019

Ar ddechrau’r wythnos roedd Josh, Jonny a Gwenno allan yn ffilmio ar gyfer hysbyseb Cymwysterau Cymru unwaith eto. Mewn 6 lleoliad gwahanol y tro yma! Roedd hi’n ddiwrnod prysur iawn i’r criw, gyda Gwenno ein cynorthwyydd cynhyrchu a Matthew Lofthouse, y ffotograffydd...

Please reload

Recent Posts

February 21, 2020

February 7, 2020

Please reload

(C) COPA CREU LTD 2018. ALL RIGHTS RESERVED.