December 13, 2019

Mae’r Nadolig yn agosau, ac i ddathlu fe gawsom ni ein parti gwaith yr wythnos hon! Fe aeth 13 ohonom ni, Copa a Picl, i Bills yng Nghaerdydd, i ddathlu a chael swper Nadolig. Roedd hi’n noson wych, ac mae hi’n saff dweud bod ambell i ben tost bore ddydd Mercher! 

Mae g...

December 3, 2019

Mae’r pythefnos dwythaf wedi bod yn hollol brysur i holl griw Copa, gyda amryw i brosiect gwahanol ymlaen! Mae ochr gorfforaethol Copa wedi bod yn hynod brysur yn ddiweddar. Cafodd y fideos wnaethom ni gynhyrchu, cyfarwyddo, ffilmio a golygu i Cymwysterau Cymru eu rhyd...

November 15, 2019

Nos Sadwrn diwethaf oedd noson olaf taith gomedi’r digrifwr Elis James yn ei dref enedigol - Caerfyrddin, ac roedd ein criw yn ddigon ffodus i ffilmio’r sioe ar gyfer S4C. Roedd y sioe yn un gwych ac rydym yn edrych ymlaen i chi gael ei wylio ar S4C ar ddiwrnod Nadolig...

November 8, 2019

Ar ddechrau’r wythnos roedd Josh, Jonny a Gwenno allan yn ffilmio ar gyfer hysbyseb Cymwysterau Cymru unwaith eto. Mewn 6 lleoliad gwahanol y tro yma! Roedd hi’n ddiwrnod prysur iawn i’r criw, gyda Gwenno ein cynorthwyydd cynhyrchu a Matthew Lofthouse, y ffotograffydd...

November 1, 2019

Ar ôl wythnos brysur iawn o ffilmio’r wythnos diwethaf roedd yr wythnos yma yn dawel iawn i’w gymharu! Cafodd Osian a Dave ychydig o amser i ymlacio ar ôl wythnos brysur yn ffilmio Project Z, ond cafodd Jonny ddim egwyl ar ôl rhedeg Marathon Eryri dros y penwythnos! Ma...

October 26, 2019

Newyddion mawr!! Mae Dave, ein dyn camera, wedi pasio ei arholiad drôn! Ar ôl wythnosau o waith caled mae Dave nawr yn beilot drôn ardystiedig. Roedd yn lwcus iawn bod yr arholiad wedi digwydd oherwydd tywydd garw ar y diwrnod, ond fe fuodd yn lwcus i gael sbel sych a...

October 18, 2019

Mae’r wythnos yma wedi bod yn un prysur iawn i griw Copa. Gyda ein criw saethu i gyd yn gweithio ar brosiectau gwahanol. Mae Jonny wedi bod yn gweithio gyda CIC yr wythnos hon gan drafaelio i Leicester er mwyn ffilmio gyda Danny Ward, gôl-geidwad i dîm Leicester a thîm...

October 11, 2019

Yr wythnos yma mae’r criw wedi teithio ledled Cymru yn ogystal â’r Almaen! 

Fe aeth Osian a Jonny i Rhuthun, Wrecsam, a Bowstreet yr wythnos hon er mwyn ffilmio gyda CIC. Yn ogystal â hyn fe aethon nhw i ffilmio tîm Pêl-droed Genedlaethol Cymru yn ymarfer cyn eu gem faw...

October 4, 2019

Mae tywydd gwisgo het, sgarff a menig wedi cyrraedd, ac mae’n criw ni wedi gorfod lapio’n gynnes iawn i drafaelio i Ogledd Cymru i ffilmio Gala Comedi S4C yn Theatr Fach, Dolgellau. Mae’r noson yng nghwmni rhai o ddigrifwyr mwyaf cyffrous y byd stand-yp Cymraeg! Gan gy...

September 27, 2019

Rydym ni mewn swyddfa newydd! Ers tua mis nawr, mae criw COPA wedi symud o ‘The Sustainable Studios’ i W2 yn Nhreganna. Roeddem ni fel criw yn teimlo fel ei bod hi’n amser am newid ar ôl bod yn yr un swyddfa am 4 mlynedd. Hoffem ni ddiolch i TSS am eu croeso ar hyd y b...

Please reload

Recent Posts

September 27, 2019

Please reload

(C) COPA CREU LTD 2018. ALL RIGHTS RESERVED.