top of page

It's nearly Christmas! / Mai bron yn Nadolig!

Mae’r Nadolig yn agosau, ac i ddathlu fe gawsom ni ein parti gwaith yr wythnos hon! Fe aeth 13 ohonom ni, Copa a Picl, i Bills yng Nghaerdydd, i ddathlu a chael swper Nadolig. Roedd hi’n noson wych, ac mae hi’n saff dweud bod ambell i ben tost bore ddydd Mercher!

Mae gwaith ar ein shoot gorfforaethol yn parhau ar gyfer Cwricwlwm newydd Cymru. Gyda Gwenno wrthi’n trawsgrifio a chyfieithu’r fideos Cymraeg ac mae Jonny newydd orffen golygu’r fideos Saesneg. Mae’r fideos yn gymorth i athrawon sydd yn bwriadu ymchwilio a dysgu mwy am y cwricwlwm newydd yng Nghymru yn 2022. Cadwch lygaid allan am y fideos fydd allan yn y flwyddyn newydd!

Roedd Dave wrthi yn ffilmio CIC yr wythnos hon ar gyfer Stwnsh yn Ystrad Mynach, a ffilmio yn Llundain wythnos diwethaf! Fe fydd y gyfres newydd o CIC allan yn y flwyddyn newydd ac rydym ni’n edrych ymlaen i chi weld beth rydym ni wedi bod yn ffilmio!

Rydym yn edrych ymlaen at ein wythnos olaf cyn y Nadolig!

//

Christmas is near, and to celebrate we had our Christmas party this week! 13 of us, Copa and Picl, went to Bills in Cardiff, to celebrate and have a lovely Christmas dinner. It was a great night, and it’s safe to say that there were a few sore heads on Wednesday morning!

Our work for our corporate shoot is continuing for the new Welsh Curriculum. Gwenno’s busy transcribing and translating the Welsh videos at the moment and Jonny’s just finished editing the English videos. The purpose of these videos is to give support to teachers that are researching the new curriculum and want to know more about it from the perspective of the teachers and pupils themselves. Keep an eye out for the videos in the new year!

Dave was busy filming CIC this week for Stwnsh, in Ystrad Mynah, and last week he was in London! The new series of CIC will be out in the new year, and we’re so excited for you to see what we’ve been filming!

We’re all looking forward to our last week before Christmas!


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page