top of page

Prosiect Z on air and nominated for a BAFTA Children’s Award!


It was great to see series 2 of kids’ zombie game show Prosiect Z on air this week! Copa camera crew have worked on both series of the show so far, made by Boom Plant for S4C, and it’s looking scarier than ever! We were also thrilled to find out the series 1 of the show has been nominated for a BAFTA Children’s Award!

Da oedd gweld ail gyfres o Prosiect Z yn cael ei ddarlledu'r wythnos hon! Mae criw camera Copa wedi gweithio ar y ddwy gyfres hyd yn hyn, sydd wedi ei chynhyrchu gan Boom Plant ar gyfer S4C, ac sy’n fwy dychrynllyd nag erioed! Roeddem hefyd yn falch o glywed fod y gyfres gyntaf wedi cael ei enwebu am wobr BAFTA Children’s Award!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page