top of page

October Roundup | Hanesion yr Hydref

It’s been a packed October for our creative, tv crewing and aerial filming teams. The start of the month saw our creative team filming for a number of our long term clients including Music Theatre Wales and BAFTA Cymru, whilst our TV crew and aerial filming were out working on a number of factual productions for BBC, S4C and ITV.

The first half of the month also saw our the big screen premiere of our surf documentary short Nomads at the London Surf Film Festival, and the airing of the TV advert that we made for Dragon Cheese and South Caernarfon Creameries.

The second half of the month saw the whole team come together and set off on an epic two weeks of filming around the UK for an upcoming children’s show (watch this space!).

The highlight of the month has to be attending the BAFTA Cymru awards, at which a program that we directed and shot won the award for the best children’s program. We are very proud to have worked on the program with Boom Plant and the team!

Mae wedi bod yn fis prysur iawn i’n tîm creadigol, cynhyrchu, a’n tîm ffilmio o’r awyr. Ar ddechrau’r mis buodd ein tîm creadigol allan yn ffilmio ar gyfer nifer o’n cleientiaid hir dymor gan gynnwys Music Theatre Wales a BAFTA Cymru, tra roedd ein criw teledu ac awyr yn gweithio ar nifer o gynyrchiadau ffeithiol ar gyfer y BBC, S4C ac ITV.

Hefyd, cafodd ein ffilm ddogfen fer Nomads ei ddangosiad cyntaf ar ddechrau’r mis yng London Surf Film Festival, a darlledwyd yr hysbyseb yr oeddem wedi ei gynhyrchu ar gyfer Dragon Cheese a Hufenfa De Arfon.

Yn ail hanner y mis daeth y tîm at ei gilydd am bythefnos o ffilmio epig o amgylch y DU ar gyfer rhaglen blant newydd (gwyliwch y gofod!).

Uchafbwynt y mis oedd mynychu gwobrau BAFTA Cymru i weld rhaglen a gafodd ei saethu a’i gyfarwyddo gan y cwmni yn ennill gwobr am y rhaglen blant gorau. Rydym yn falch iawn o fod wedi gweithio ar y rhaglen gyda thîm Boom Plant.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page