top of page

Rydyn Ni'n Recriwtio | We're Hiring

We're Hiring

​Rydyn ni’n edrych am is cynorthwyydd i ymuno a tîm COPA. Mae hwn yn rôl sydd yn gyffroes ac yn amrywiol sydd wedi anelu at rywun sydd yn edrych i ddatblygu ei yrfa o fewn y diwydiant cynhyrchu fideo a theledu.

Prif Gyfrifoldebau

 • Gweithio gyda chynhyrchydd creadigol i drefnu a rhedeg prosiectau fel ymchwilio, amserlenni, trefnu lleoliadau a chriw a helpu gyda gwaith papur.

 • Cefnogi ein criw ar leoliad. Cwrdd â chyfranwyr, helpu gydag offer a helpu sicrhau bod trefn y dydd yn rhedeg yn iawn.

 • Helpu ein golygyddion gyda golygu deunydd iaith Gymraeg - Trawsgrifio, cyfieithu ac is-deitlo.

Cyfrifoldebau arall:

 • Creu deunydd ar gyfer ffrydiau cymdeithasol COPA - Lluniau, fideos, blogio.

 • Helpu gyda pharatoi ac edrych ar ôl offer camera cyn ac ar ôl ffilmio.

 • Helpu ein tîm drôn ar leoliad.

Mae rhaid i chi:

 • Bod yn rhugl yn y Gymraeg a Saesneg

 • Gael trwydded yrru llawn (DU)

 • Cyflwyno enghreifftiau sydd yn dangos angerdd i weithio o fewn y diwydiant creadigol.

Bydd cyfle i chi datblygu sgiliau penodol yn ystod eich amser gyda’r tîm ond, fydd hi’n ddelfrydol os ydych chi gyda:

 • Profiad gyda gwaith papur cynhyrchu (Asesiad risg, amserlenni a.y.b)

 • Yn gwybod bach am offer camera

 • Profiad gyda defnyddio meddalwedd golygu.

 • Profiad o drawsgrifio ac isdeitlo yn gywir.

 • Mwynhau cwrdd â chymdeithasu gyda phobl newydd.

 • Byw o fewn un awr o ein swyddfa ni yng Nghaerdydd

Profiad o yrru ceir mawr a faniau

Os rydych chi’n meddwl bod chi’n iawn ar gyfer y rôl yma, anfonwch e-bost (gyda llythyr eglurhaol) i hello@copacymru.com yn Gymraeg neu Saesneg. Defnyddiwch y llythyr eglurhaol i egluro eich cymhelliant tuag at wneud cais am y swydd ac egluro pam chi yw'r person gorau am y swydd. Dyle eich CV cynnwys trosolwg o eich gwaith a phrofiad blaenorol. Dyle fe hefyd profi bod chi’n cwrdd ar ofynion hanfodol o’r swydd fel sydd wedi nodi uchod. Mae hefyd rhaid darparu o leiaf dau gyfeirnod.

Cyflog yn ddibynnol ar brofiad.

Cyfnod cynradd: 3 mis (llawn amser).

Dyddiad cau yw 30 Awst, 2019.

 

We are looking for a Welsh-speaking Production Assistant to join the team at COPA. This is an exciting and diverse role suited to someone who is looking to progress their career within video content creation and TV production.

Primary roles:

 • Working with our Creative Producer to organise and run projects - researching, scheduling, booking locations, booking crew and helping to complete the necessary paperwork.

 • Assisting our crews on location - setting up kit, meeting contributors and generally helping with the smooth running of the shoot.

 • Assisting our editors with Welsh language edits - logging, transcribing, translating and subtitling.

Secondary Activities:

 • Capturing and creating content for COPA’s social media channels - photos, videos, blog posts.

 • Helping with the preparation and resetting of camera kit before and after shoots.

 • Assisting our drone team on location.

You must:

 • Be fluent in written and spoken Welsh and English.

 • Have a full UK driving license.

 • Be able to evidence a passion for working within video content creation and TV production.

Aside from that, you will be able to develop specific skills as you work. However it would be great if you:

 • Have experience in production paperwork.

 • Know a bit about camera and sound equipment.

 • Have experience in using editing, motion graphics or colour grading software.

 • Have experience in transcribing and translating efficiently and accurately.

 • Enjoy meeting and interacting with new people.

 • Live within approximately an hour of our office in Cardiff.

 • Have experience driving large cars and vans.

If you think you are right for the role then please send a CV with covering email to hello@copacymru.com in your preferred language (Welsh or English). Please use the covering email to explain your motivations in applying for the role and briefly outline why are you the best person for the job. Your CV should provide a brief overview of your previous work and experience as well as evidence that you meet the essential aspects of the job role as outlined above. Please also provide at least 2 references.

Salary dependent on experience.

Initial term: 3 months (full time).

Deadline for applications is the 30 August 2019.

Kommentare


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page