top of page

Prosiect Z wins a Children’s BAFTA!


We are thrilled that Prosiect Z, a zombie themed children’s game show that we have been working on for the past couple of years, has won the Children’s BAFTA for best entertainment show! Copa’s camera crew and aerial filming team worked on the show, made by Cardiff based production company Boom Plant for S4C. It’s been a good couple of months for award successes after CIC won a BAFTA Cymru last month!

Rydym yn hynod o falch fod Prosiect Z wedi ennill gwobr BAFTA Plant 2018! Dros y ddwy flynedd diwethaf cafodd criw camera a thîm ffilmio o'r awyr Copa'r pleser o weithio ar y gyfres antur ddychrynllyd ar gyfer pobl ifanc, sydd yn cael ei gynhyrchu gan gwmni teledu Boom Plant o Gaerdydd, ar gyfer S4C. Mae wedi bod yn gyfnod llwyddiannus iawn i’r cwmni, yn enwedig wedi i raglen CIC ennill gwobr BAFTA Cymru ym mis Hydref!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page