top of page

November Roundup | Hanesion yr ....

November has seen us out and about across Wales and beyond. Our TV crew have been shooting for documentaries with BBC One, BBC 3 & ITV. The cold weather hasn't put a stop to our aerial filming team getting out on a number of TV productions, glad we've got those self heating batteries for our drone!

We've had the pleasure of working with Menter a Busnes and Agora this month, producing a series of films for them that highlight the work that they do with start-up food businesses across Wales. We look forward to working with them again soon!

The end of the month has seen another award success! Prosiect Z, a game show for kids heavily featuring zombies won the Children’s BAFTA for best entertainment show! Copa’s camera crew and aerial filming team worked on the show, made by Cardiff based production company Boom Plant for S4C.

Yn ystod mis Tachwedd buom yn teithio ar hyd a lled Cymru a thu hwnt. Buodd ein criw yn saethu dogfennau ar gyfer BBC 1, BBC 3 a ITV, a tydi’r tywydd oer heb effeithio gwaith ein tîm ffilmio o’r awyr sydd wedi bod yn gweithio ar sawl cynhyrchiad. Er hyn, da ni’n fythol ddiolchgar i fatris arbennig y drôn sy’n cynhesu eu hunain.

Cawsom y pleser o weithio gyda Menter a Busnes ag Agora yn cynhyrchu cyfres o ffilmiau sy’n amlygu’r gwaith y maent yn ei wneud gyda chwmnïau newydd y sector bwyd yng Nghymru. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i weithio gyda nhw eto.

Cawsom achos arall i ddathlu ddiwedd y mis pan enillodd Prosiect Z, cyfres antur ddychrynllyd ar gyfer pobl ifanc, wobr BAFTA Plant! Fe wnaeth criw camera a thîm ffilmio o'r awyr Copa weithio ar y rhaglen, sydd yn cael ei gynhyrchu gan gwmni teledu Boom Plant o Gaerdydd, ar gyfer S4C.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page